اخبار و مقالات

خرید پانل گچی

وزن هر پانل۲۱کیلوگرم (قابلیت تولید از۱۴ الی ۲۴ کیلوگرم)وزن هر متر مربع۶۳کیلوگرم (قابلیت تولید از ۴۲ الی ۷۲ کیلوگرم به مترمربع)مقا ومت فشاری۶۶کیلوگرم بر سا نتیمتر مربع مقاومت خمشی۱۱کیلوگرم بر سا نتیمتر مربع ضریب حرارتی (K)۱/۹۴Kcal/Hr. Cضریب حرارتی (λ)۰/۳۱Kcal/Hr. Cضریب صوتی۳۸Db (د سی بل در ۵۰۰ Hz)ضریب صوتی۴۲Db (دسی بل در۱۰۰۰ Hz)

توجیه اقتصادی و فنی پانل های گچی :

در جدول ذیل توجیه ا قتصادی و فنی ا ستفاده از پانل های پیش سا خته گچی در مقا یسه با آجر سفال سوراخ دار ، آجر سفال تیغه ، بلوک سیپورکس وبلوک هبلکس را ملاحظه می فرمائید .

ردیف دیوار چین یبرحسب Kg/m۳ بدون گچ وخاک وپلاستر گچ وزن بر حسب هر متر مربع دیوار ده سانتیمتری آماده رنگKg/m۲ مقاومت فشاری Kg/m۲۱با آجرفشاری وملات ما سه و سیمان۱۸۵۰۲۳۵۱۵۰-۸۰۲با آجر سفال و ملات ماسه و سیمان۲۱۰۰۲۶۰۱۵۰-۸۰۳با آجر مجوف وملات ما سه و سیمان۸۵۰۱۳۵۱۵۰-۸۰۴پیش سا خته بتونی۲۱۰۰۲۶۰۱۵۰۵با بلوک Ytong مخلوطی از سیمان ، آهک ، ماسه سیلیس و پودر آلومینیوم با ملات ما سه و سیمان
۷۵۰=۱۵۰+۶۰۰
۱۱۵
۲۰۶پانل گچی مجوف با ملات ومواد تا خیر دهنده۶۰۰=۲۰+۵۸۰۶۰۷/۶۶۷بتون های سبک ازقبیل بتون متخلخل با مواد شیمیایی وبتون ورمیکولای
۸۰۰-۴۰۰
۱۲۰-۸۰
-

مزایای پانل های پیش ساخته گچی :

۱ ) ارزانترین مصالح : با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها تا مرحله " آماده برای نقا شی " شامل قیمت مصالح ، حمل ، ملات ما سه وسیمان وگچ ، مصالح و دستمزد گچ وخاک وگچ ، بنای نصاب و کارگر ، قیمت هر متر مربع د یوار چیده شده به وسیله پا نل های گچی بین ۴۸ ٪ تا ۵۴ ٪ از دیگر محصولات مشا به ارزانتر می با شد .

۲ ) سبک ترین مصالح : با توجه به جدول مقا یسه ای وبا در نظر گرفتن وزن ملات ، گچ وخاک وگچ ، وزن هرمترمربع دیوارگچی دلیجان ۸۳ کیلوگرم ا ست که در مقایسه با دیگر مصالح بین ۵۵ ٪ تا ۷۴ ٪ سبک تر می با شد . همچنین با توجه به اینکه قدرت تخریب زلزله به حا صل شتاب وارده زلزله به زمین مورد نظر وجرم سازه آن ارتباط دارد ، لذا سبک کردن وزن سا ختمان یکی از راه های موثر برای بهینه شدن سازه می با شد .

۳ ) صرفه جویی در مصرف آهن : با در نظرگرفتن کاهش قا بل ملاحظه در وزن دیوارهای داخلی با استفاده از پا نل های گچی ، چنا نچه سازه ای با در نظرگرفتن این پا نل های برای کلیه دیوارهای داخلی سا ختمان طراحی ومحا سبه می گرددکا هش حداقل ۴ تا ۶ کیلوگرم درمترمربع ، در وزن آهن مصرفی در ساختمان ، به آسا نی میسر ا ست .

۴ ) سریع ترین اجرا : یک بن‍ّا ویک کارگر می توا نند به طورمتوسط روزا نه ۵۵ مترمربع دیوارگچی را نصب نما یند . (تا ۸۵ مترمربع در روز نیز ا مکان پذ یرا ست) در حالی که برای نصب دیگرمصالح نیاز به یک بنّا و دو کارگربوده ومتوسط اجرای روزا نه بین ۲۰ الی ۴۰ مترمربع می با شد ، لذا نه تنها سرعت نصب پا نل های گچی بسیار بالا تر از دیگر مصالح می با شد (۳۸ ٪ تا ۱۷۵ ٪ سریع تر) ، بلکه اجرت نصب آن نیز بسیار کمترا ست ۴۳٪ الی ٧۱ % ارزان تر از دیگر مصالح ) .

۵ ) صرفه جویی در هزینه ملات : در حالی که برای هریک از مصالح مشا به بین ۱۵ الی ٦۰ کیلوگرم در مترمربع ملات ما سه وسیمان مورد نیاز ا ست ، در اجرای یک مترمربع پا نل گچی فقط یک کیلوگرم ملات گچ وسریش مخصوص می شود .

٦ ) صرفه جویی در هزینه گچ وخاک : پا نل های گچی نیازی به گچ کاری ندارد و می توان با اجرای صحیح دیواره و مطابق دستورات کارخا نه روی آ نرا مستقیماً نقا شی ویا با کا غذ دیواری پوشش داده ویا کا شی کاری نمود ، لذا به علت عدم نیاز به گچ و خاک تا حد ود ۱۰۰ کیلوگرم در مترمربع وزن کل دیوارکا هش می یا بد که این رقم در محاسبات ساختمانی رقم قابل توجهی می با شد .

٧ ) ا فزایش سطح مفید : در اجرای دیواره با مصالح سنتی به د لیل گج کاری وخاک ، ضخا مت یک دیوار خالی به طور متوسط ۱٧ سانتیمتر می با شد (۱۰ سانتیمتر ضخا مت دیوار به علاوه ۵/٣ سانتیمتر ضخا مت گچ و خاک و گچ در هر طرف دیوار) در حالی که در اجرای دیوار پارتیشن با پا نل های گچی ضخا مت د یوار بین ۱۰ الی ۱۱ سانتیمتر می گردد (۱۰ سانتیمتر ضخامت دیواره و در صورت نیاز ۵/۰ سانتیمتر گچ در هر طرف) لذا با یک محاسبه ساده مشاهده می شود که همین صرفه جویی نه تنها کیفیت آپارتمان ساخته شده توسط سازنده را ارتقاء می دهد ، بلکه به تنها یی چند ین برابر هزینه دیوارچینی را به صورت افزایش مفید به سازنده و خریدار باز می گرداند .

٨‌ ) سطح ا ستا ندارد و کاملاً صیقلی : چون پا نل های گچی توسط ما شین آلات ا توما تیک ودقیق تولید می گردند لذا سطح آنها کا ملا ًصیقلی بوده ، ا بعاد پا نل های ا ستا ندارد وا تصالات (کام وزبا نه) کا ملاً دقیق می با شند وبه همین علت ضایعات این پا نل ها بسیار کم وا جرای آنها در مقایسه با دیگر مصالح بسیار دقیقتر ا ست .

٩ ) عایق صدا : پا نل های گچی به دلیل مجوف بودن عایق بسیار خوبی در برابر صدا های گوناگون می با شد (ضریب های صوتی در صفحه ٢ ارا ئه شده است).

۱۰) عایق حرارت : پا نل های گچی عایق بسیار موثری در مقا بل حرارت وسرما می با شند .(ضریب های حرارتی در صفحه ٢ ارا ئه شده ا ست) .

۱۱) نصب آسان تا سیسات : با ا ستفاده از پا نل های گچی به را حتی می توان لوله های آب وبرق را از سورا خهای آن به طور ا فقی عبور داده ونیازی به لوله خرطومی نمی با شد .

خرید پانل گچی

جهت خرید و فروش آجر نسوز و اطلاع از قيمت خرید پانل گچی با مصالح ساختمانی فلاحتی تماس بگیرید.

 تلفن : 09101465489 – 09191465489


درباره ما

در سال ۱۳۵۰ در منطقه اسماعیل آباد تهران با زمینه فعالیت تولید مصالح ساختمانی بالاخص آجر شروع به فعالیت نمود و هم اینک مفتخر است در ساخت پروژه های عظیم با مهندسین و صاحبان املاک همکاری نماید و تولید مصالح ساختمانی خصوصا آجرفشاری,آجر ده سوراخ,خاک آسیابی,خاک سرندی,خاک باغچه,خاک پشت سرندی,خاک کیسه ای,پودرسنگ فله و کیسه ای و….. رابا کیفیت و تولید با حجم بالا عرضه نماید و همچنان رضایت مشتری را در دستور کار خود قرار داده است.

تماس با ما

آدرس : تهران،رسالت غرب ( حکیم )، خ سازمان برنامه شمالی، انتهای ۸ شرقی، پلاک ۱/۱
تلفن: 02144107957
تلفن: 02144134953
ایمیل : mofarrah.t@ gmail.com

آخرین اخبار

موقعیت ما

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد Falahatico محفوظ می باشد.| طراحی وب سایت ، توسعه و راه اندازی : OFOGHIT.